Levens Cyclus Analyse

Als een product op de markt komt, komt er wat meer bij kijken dan gewoon iets dat in de schappen ligt. Want wat gebeurt daarna? Wie koopt het? En wat is de invloed van het product op het milieu? Dat is in kaart te brengen met speciale rekenmodellen. Daar is de Levens Cyclus Analyse er één van. Hierin wordt alles vastgelegd. Van de winning van grondstoffen, tot het ontwikkelen van het product, tot gebruik en afvalverwerking. Tegenwoordig wordt het proces vaak ‘from cradle to cradle’ genoemd. Niet langer, van de wieg naar het graf, maar van de wieg naar de wieg, met het oog op hergebruik.

LCA-Producttransparantie-levenscyclusanalyse

Voorbeeld Levens Cyclus Analyse

Om een Levens Cyclus Analyse (LCA) te maken, worden een aantal stappen genomen. Dit zijn de belangrijkste:

-       Life cycle inventory
Met deze stap wordt gekeken naar schadelijke stoffen die tijdens de levensduur van het product worden uitgestoten en naar de grondstoffen die worden gebruikt. Van een life cycle inventory kunnen ook geluid of stank een onderdeel van zijn.

-       Life cycle impact assessment
De life cycle impact assessment legt vast voor welke milieu-effecten het product verantwoordelijk is, zowel direct als indirect.

-       Milieuprofiel
Wanneer een LCA-studie is gemaakt, is de uitkomst een milieuprofiel. Hiermee is duidelijk te zien wat de effecten van het product voor het milieu betekenen. Door zo’n analyse kunnen effectieve maatregelen worden bedacht. De LCA levert een compleet beeld op van de mogelijkheden om bedrijfsvoering aan te passen. Voor alle alternatieven zullen ook de consequenties te zien zijn.

In principe wordt een Levens Cyclus Analyse gebruikt voor het beoordelen van producten, maar LCA kan voor veel dingen worden ingezet. Wanneer het gaat over een levenscyclus of milieuprofiel, komt een LCA in beeld. VITO maakt deze Levens Cyclus Analyses, waarover op hun website meer te lezen is.