Levensloop product

Bijna alles moet tegenwoordig hergebruikt kunnen worden. Het leven van een product gaat dus niet meer van wieg naar graf, maar van wieg naar wieg. Want nadat het product zijn werk heeft gedaan, wordt het op een andere manier gebruikt om iets nieuws mee te maken. Hoe de levensloop van een product eruit ziet, is simpel weergegeven in onderstaande grafiek.

350px-Product_life_cycle

Het leven van een product begint met de introductie. De onderneming heeft iets ontwikkeld en zet dit op de markt. In het begin is het lastig. Er wordt weinig verkocht en aan winst maken hoeft de onderneming nog niet te denken. Omdat het een nieuw product betreft, is er nog weinig concurrentie. Het is nu aan de onderneming om het product bij het grote publiek bekend te maken. Wanneer de consument het product kent, zullen er logischerwijs meer verkopen zijn. Dit kan door middel van adverteren en promoten.

Wanneer de verkopen stijgen, komt het product terecht in de groeifase. De onderneming begint er wat aan te verdienen. Concurrerende bedrijven beginnen zelfde soorten producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. De onderneming moet zorgen dat hun product het beste is van allemaal, om de markt te veroveren. Aan het einde van de groeifase kent bijna de hele markt het product. In deze fase wordt geprobeerd de kosten van de introductie terug te verdienen.

Tegen deze tijd is het product volwassen. Het staat goed in de markt en is bij velen bekend. De groei neemt af en de onderneming spitst zich toe op kostenbeheersing. Daarmee kan de levenscyclus worden verlengd. Prijsverlaging is hier aan de orde.

De laatste fase van het product begint met verzadiging. De markt is verzadigd. De vraag naar het product begint een lichte daling te vertonen. Zo lang het product winst blijft maken, kan de levenscyclus worden gerekt, maar uiteindelijk zal de vraag steeds sterker afnemen. Misschien zijn er betere alternatieven beschikbaar, misschien van dezelfde onderneming. Een update. De onderneming kan er voor kiezen om te stoppen met het product, voor het verliesgevend wordt.